Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local / Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
Registrul cu hotărâri
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 31-05-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 42/31.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2024
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 31-05-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 41/31.05.2024 privind aprobarea devizului general actualizat după recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea și modernizarea drumurilor afectate de calamități în comuna Ipatele, județul Iași", aprobat pentru finanțare prin PNI „Anghel Saligny"
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 31-05-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 40/31.05.2024 privind clasificarea unor drumuri de exploatare, aflate în domeniul public al comunei Ipatele, județul Iași, în drumuri vicinale
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 31-05-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 39/31.05.2024 pentru modificarea și completarea HCL Ipatele nr. 28 din 04.04.2024 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Ipatele, din „arabil și curți construcții" în „drum", în vederea lărgirii drumului sătesc DS 846
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 31-05-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 38/31.05.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna aprilie 2024
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 31-05-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 37/31.05.2024 privind neasumarea de către comuna Ipatele, județul Iași, pentru anul școlar 2024-2025, a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 36/30.04.2024 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții - Proiect „Construire teren de sport în sat Cuza-Vodă, comuna Ipatele, județul Iași" și a cofinanțării Proiectului prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 35/30.04.2024 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 6
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 34/30.04.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna martie 2024
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 33/30.04.2024 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași"
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 32/30.04.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ion Haulică - structura Școala Gimnazială Bacu, sat Bacu, comuna Ipatele, județul Iași - în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare"
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 30-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 31/30.04.2024 privind aprobarea Programului de măsuri pentru buna gospodărire, întreținere și înfrumusețare a comunei Ipatele pentru anul 2024
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 10-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 30/10.04.2024 privind predarea către MDLPA prin CNI SA, a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Lucrări în primă urgență de reabilitare și consolidare a infrastructurii rutiere afectate de fenomenele meteo în comuna Ipatele, județul Iași"
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 10-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 29/10.04.2024 privind alipirea suprafeței de 285 mp teren înscris în Cartea funciară a comunei Ipatele sub nr. 65564, la suprafața de 184 mp teren înscris în Cartea funciară nr. 63186
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 04-04-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 28/04.04.2024 privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a unor terenuri aflate în domeniul public al comunei Ipatele, din „arabil și curți construcții" în „drum", în vederea lărgirii drumului sătesc DS 846
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 27/29.03.2024 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip VI
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 26/29.03.2024 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 25/29.03.2024 privind aprobarea graficului de ședință al Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul II - 2024
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 24/29.03.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna februarie 2024
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 23/29.03.2024 privind aprobarea situațiilor financiare trimestriale - bilanțul contabil, contul de execuție al bugetului local și contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 22/29.03.2024 privind aprobarea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de eliminare prin depozitare a deșeurilor, reziduurilor etc la Depozitul de deșeuri nepericuloase Țuțora
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 21/29.03.2024 privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a comunei Ipatele, cu număr cadastral 60356
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 20/29.03.2024 privind aprobarea: participării în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate cu proiectul de investiție „Extindere rețea de canalizare în comuna Ipatele, județul Iași"
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 19/29.03.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Extindere rețea de canalizare în comuna Ipatele, județul Iași" în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul:
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 17/29.03.2024 privind însușirea propunerii de concesionare prin licitație publică a suprafeței de 6.3450ha, având categoria de folosință pajiști, aparținând domeniului privat al Comunei Ipatele, situată în extravilanul comunei Ipatele, județul Iași
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 16/29.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea bunurilor imobilele (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a comunei Ipatele, județul Iași
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 29-03-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 15/29.03.2024 privind însușirea modificării prin act adițional a unor contracte de închiriere prin diminuarea suprafețelor de pajiști închiriate
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul:
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 13/29.02.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna ianuarie 2024
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 12/29.02.2024 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli ale comunei Ipatele, pentru consumul de carburant și pentru cheltuielile de protocol
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 11/29.02.2024 privind aprobarea principatelor manifestări cultural-artistice, religioase, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Ipatele în anul 2024
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 10/29.02.2024 privind aprobarea Actului Adițional pentru completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 09/29.02.2024 privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Ion Haulică - structura Școala Gimnazială Bacu, sat Bacu, comuna Ipatele, județul Iași - în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare"
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 08/29.02.2024 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, pentru anul 2024
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 29-02-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 07/29.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul:
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 05/31.01.2024 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 39 din 30.07.2021 privind predarea către MDLPA prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sală de sport sat Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași"
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 04/31.01.2024 privind aprobarea planului de pază al obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor pentru anul 2024
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 03/31.01.2024 privind însușirea valorii unor bunuri care aparțin domeniului public al comunei Ipatele, județul Iași înscrise în procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4898/18.09.2017 și nr. 4588/22.10.2021
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 02/31.01.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna decembrie 2023
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 31-01-2024 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 01/31.01.2024 privind aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Ipatele pentru anul școlar 2024 - 2025
Vizualizare document