Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact
Prima pagină / Hotărâri ale Consiliului Local / Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate
Registrul cu hotărâri
2021 | 2022 | 2023 |
1 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 82 / Data iniţiere: 18-12-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 82/18.12.2023 privind aprobarea graficului de ședință al Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul I - 2024
Vizualizare document
2 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 81 / Data iniţiere: 18-12-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 81/18.12.2023 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
Vizualizare document
3 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 80 / Data iniţiere: 18-12-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 80/18.12.2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna noiembrie 2023
Vizualizare document
4 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 79 / Data iniţiere: 18-12-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 79/18.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
5 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 78 / Data iniţiere: 18-12-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 78/18.12.2023 privind însușirea Contractului de sponsorizare nr. 6428/04.12.2023, acceptarea sponsorizării și includerea în bugetul comunei Ipatele a sumei de 15000 de lei cu titlu de sponsorizare
Vizualizare document
6 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 77 / Data iniţiere: 08-12-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 77/08.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
7 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 76 / Data iniţiere: 27-11-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 76/27.11.2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna octombrie 2023
Vizualizare document
8 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 75 / Data iniţiere: 27-11-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 75/27.11.2023 privind validarea dispoziției primarului comunei Ipatele nr. 125 din 13.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
9 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 74 / Data iniţiere: 27-11-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 74/27.11.2023
Vizualizare document
10 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 73 / Data iniţiere: 27-11-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 73/27.11.2023 privind aprobarea aderării Comunei Ipatele, județul Iași la sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de urbanism și amenajarea teritoriului, prin semnarea Acordului de cooperare în cadrul căruia Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Moldova" are rol de entitate organizatoare
Vizualizare document
11 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 72 / Data iniţiere: 27-11-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 72/27.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum și construire pod în comuna Ipatele, județul Iași"
Vizualizare document
12 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 71 / Data iniţiere: 27-11-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 71/27.11.2023 privind indexarea impozitului pe mijloacele de transport prevăzut la art. 470 alin. (5) și alin. (6) Cod fiscal prin aplicarea ratei de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2023, la nivelurile minime prevăzute de Directiva 1999/CE, pe anul 2024
Vizualizare document
13 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 70 / Data iniţiere: 31-10-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 70/31.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
14 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 69 / Data iniţiere: 31-10-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 69/31.10.2023 privind atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală pentru tineri, în condițiile Legii nr. 15 din 2003, pe terenuri situate în inventarul domeniului privat al comunei Ipatele, județul Iași
Vizualizare document
15 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 68 / Data iniţiere: 31-10-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 68/31.10.2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna septembrie 2023
Vizualizare document
16 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 67 / Data iniţiere: 23-10-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 67/23.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași"
Vizualizare document
17 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 66 / Data iniţiere: 23-10-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 66/23.10.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași"
Vizualizare document
18 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 65 / Data iniţiere: 28-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 65/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare și asigurare a calității educației din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele
Vizualizare document
19 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 64 / Data iniţiere: 28-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 64/28.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele
Vizualizare document
20 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 63 / Data iniţiere: 28-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 63/28.09.2023 privind alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni
Vizualizare document
21 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 62 / Data iniţiere: 29-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 62/28.09.2023 privind aprobarea graficului de ședință al Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul IV - 2023
Vizualizare document
22 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 61 / Data iniţiere: 28-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 61/28.09.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat 2021, prin Actul Adițional nr. 4
Vizualizare document
23 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 60 / Data iniţiere: 28-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 60/28.09.2023 privind aprobarea situațiilor financiare trimestriale - bilanțul contabil, contul de execuție al bugetului local și contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2023
Vizualizare document
24 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 59 / Data iniţiere: 28-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 59/28.09.2023 privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către contribuabilii persoane fizice de pe raza UAT Comuna Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
25 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 58 / Data iniţiere: 28-09-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 58/28.09.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
Vizualizare document
26 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 57 / Data iniţiere: 29-08-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 57/29.08.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la faza P.TH. și a cheltuielilor proiectului pentru „Achiziția unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în comuna Ipatele, județul Iași" aprobat prin PNRR, Componenta 10 - Fondul Local
Vizualizare document
27 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 56 / Data iniţiere: 29-08-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 56/29.08.2023 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect servicii de proiectare și de asistență din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași"
Vizualizare document
28 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 55 / Data iniţiere: 29-08-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 55/29.08.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Drăgușeni și Ipatele din județul Iași"
Vizualizare document
29 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 54 / Data iniţiere: 29-08-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 54/29.08.2023 privind neasumarea de către comuna Ipatele, județul Iași, pentru anul școlar 2023 - 2024, a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României
Vizualizare document
30 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 53 / Data iniţiere: 29-08-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 53/29.08.2023 privind aprobarea Actului Adițional pentru modificarea, completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Vizualizare document
31 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 52 / Data iniţiere: 31-07-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 52/31.07.2023 privind acordarea dreptului de acces pe domeniul public și/sau privat al comunei Ipatele în scopul amplasării rețelei de comunicații electronice aparținând S.C. Orange România S.A.
Vizualizare document
32 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 51 / Data iniţiere: 31-07-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 51/31.07.2023 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Haulică" Ipatele, pentru luna iunie 2023
Vizualizare document
33 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 50 / Data iniţiere: 31-07-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 50/31.07.2023 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei „Sf. Nicolae" Bâcu, a unui imobil-teren, situat în satul Bâcu, comuna Ipatele, nr. cadastral 64814, nr. carte funciară 64814 Ipatele, în suprafață de 470 mp, în prezent aflat în proprietatea privată a comunei Ipatele
Vizualizare document
34 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 49 / Data iniţiere: 12-07-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 49/12.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
35 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 48 / Data iniţiere: 12-07-2023 / Iniţiator: Primar
Obiectul: Hotărârea nr. 48/12.07.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Achiziția unui sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în comuna Ipatele, județul Iași" aprobat prin PNRR, Componenta 10 - Fondul Local, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la buget. local
Vizualizare document
36 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 47 / Data iniţiere: 22-06-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 47 din 22.06.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ''Ion Haulica''Ipatele pentru luna mai 2023
Vizualizare document
37 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 22-06-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 46 din 22.06.2023 alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni.
Vizualizare document
38 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 45 / Data iniţiere: 22-06-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 45 din 22.06,2023 aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul III -2023
Vizualizare document
39 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 22-06-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 44 din 22 din 22.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023.
Vizualizare document
40 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 22-06-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 43 din 22.06.2023 privind trecerea din domeniul public ,in domeniul privat al comunei Ipatele a unui imobil-teren ,in suprafata de 470mp,situat in satul Bâcu ,comuna Ipatele ,Nr Cadastral 64814,Nr .Carte Funciara 64814.
Vizualizare document
41 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 22-06-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 42 din 22.06.2023 revocarea Hotararii Consiliului Local Nr .29 din 28.04.2023 privind transmiterea , fara plata ,in proprietatea Parohiei "Sf Nicolae " Bâcu ,a unui imobil -teren ,situat in satul Bâcu ,comuna Ipatele ,Nr Cadastral 64814,Nr Carte Funciara 64814 Ipatele ,in suprafata de 470mp ,in prezent aflat in proprietatea privata a comunei Ipatele.
Vizualizare document
42 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 22-06-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 41 din 22.06.2023 aprobarea depunerii proiectului :""Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente in aria de operare a APAVITAL S.A .
Vizualizare document
43 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 40 din 31.05.2023 aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti obectivului de investitii ''INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE DRAGUSENI SI IPATELE DIN JUDETUL IASI"
Vizualizare document
44 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 31-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 39 din 31.05.2023 aprobarea Programului anual al achizitiilor publice aferente proiectului de investitie ''Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Draguseni si Ipatele din Judetul Iasi'' ,derulat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ipatele- Draguseni pentru anul 2023
Vizualizare document
45 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 30-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 38 din 31.05.2023 aprobarea cotizatiei anuale datorata de catre U.A.T .COMUNA IPATELE Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ipatele-Draguseni ,respectiv aprobarea cheltuielilor necesare functionarii Asociatiei aferente anului 2023
Vizualizare document
46 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 37 din 24.05.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ''Ion Haulica ''Ipatele ,pentru luna aprilie 2023
Vizualizare document
47 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 36 din 24.05.2023 aprobarea participarii Comunei Ipatele in cadrul Programului Fondul pentru Modernizarea -Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum (Ministerul Energiei)cu proiectul de investitii ''Investitii in capacitati noi de procedura a energiei electrice din surse regenerabile in vederea sustinerii consumului propriu pentru Comuna Ipatele ,Judetul Iasi
Vizualizare document
48 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 35 din 24.05.2023 includerea teritoriului comunei Ipatele ,Judetul Iasi la parteneriatul LEADER ''Colinele Iasilor " infiintat la nivelul Asociatiei Grupului de Actiune Locala ''Colinele Iasilor"
Vizualizare document
49 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 24-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 34 din 24.05.2023 revocarea Hotararii Consiliului Local nr 25 din 30.03.2023 privind aprobarea mentinerii comunei Ipatele ,Judetul Iasi la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociatiei Grupului de Actiune Locala "Colinele Iasilor "
Vizualizare document
50 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 09-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 33 din 09.05.2023 modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr 83 din 14.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obectivul de investitii ''Extinderea retelei de canalizare ,statie de pompare si racord electric in Comuna Ipatele ,Judetul Iasi " in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei ,COMPONENTA 1-Managementul apei.
Vizualizare document
51 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 09-05-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 33 din 09.05.2023 modificare si completare Hotararii Consiliului Local nr 81 din 14.12.2022 privind implementarea proiectului ''Extindere retele de canalizare ,statie de pompare si racord electric in Comuna Ipatele ,Judetul Iasi"in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei ,COMPONENTA 1-Managementul apei
Vizualizare document
52 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 28-04-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 31 din 28.04.2023 aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil ,proprietate publica a comunei Ipatele ,cu numar cadastral 63334
Vizualizare document
53 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 302 / Data iniţiere: 28-04-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 30 din 28.04.2023 aprobarea realizarii obectivului de investitii-Proiect ''CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT CUZA VODA,COMUNA IPATELE ,JUDETUL IASI ''
Vizualizare document
54 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 28-04-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 29 din 28.04.2023 transmiterea ,fara plata ,in proprietatea Parohiei ''Sf Nicolae'' Bacu ,a unui imobil -teren,situat in satul Bacu ,comuna Ipatele ,Nr Cadastral 64814,nr carte funciara 64814,in suprafata de 470 mp,in prezent aflat in proprietatea privata a comunei Ipatele.
Vizualizare document
55 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 28-04-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 28 din 28.04.2023 modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr 48/2009 -consolidat 2021,prin Actul Aditional nr 3
Vizualizare document
56 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 28-04-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 27 din 28.04.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ''Ion Haulica''Ipatele,pentru luna martie 2023
Vizualizare document
57 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 28-04-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 26 din 28.04.2023 aprobarea Programului de masuri pentru buna gospodarire ,intretinere si infrumusetare a comunei Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
58 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 25 din 30.03.2023 aprobarea mentinerii comunei Ipatele ,Judetul Iasi la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociatiei Grupului de actiue Locala ''Colinele Iasilor''
Vizualizare document
59 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 24 din 30.03.2023 aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul II -2023
Vizualizare document
60 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 23 din 30.03.2023 alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
Vizualizare document
61 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 22 din 30.03.2023 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023
Vizualizare document
62 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hortararea nr 21 din 30.03.2023 aprobarea principalelor manifestari cultural -artistice ,religioase,sportive ,sociale si educative care se desfasoara in comuna Ipatele in anul 2023
Vizualizare document
63 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 20 din 30.03.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ''Ion Haulica''Ipatele pentru luna februarie 2023
Vizualizare document
64 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 19 din 30.03.2023 stabilirea normativele proprii de cheltuieli ale Comunei Ipatele ,pentru consumul de carburant si pentru cheltuielile de protocol .
Vizualizare document
65 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 18 din 30.03.2023 atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuinte proprietate personala pentru tineret ,in conditiile Lg 15 din 2003 ,pe terenuri situate in inventarul domeniului public al comunei Ipatele,judetul Iasi
Vizualizare document
66 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 17 din 30.03.2023 aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei de 20 ha pajiste comunala aflata in extravilan,apartinand domeniului public privat al comunei Ipatele ,Judetul Iasi potrivit art.9,alin(2)din OUG nr 34 /2013 privind organizarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18
Vizualizare document
67 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 30-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 16 din 30.03.2023 aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii artistice pentru initierea si pregatirea unui ansamblu de dansuri populare.
Vizualizare document
68 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 20-03-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 15 din 20.03.2023 actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obectivul de investitii'Reabilitare si modernizarea drumurilor afectate de calamitati in Comuna Ipatele ,Judetul Iasi ,aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii ''Anghel Saligny''
Vizualizare document
69 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 28-02-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 14 din 28.02.2023 incetarea contractului de inchiriere nr 13 din 23.04.2019 incheiat intre Comuna Ipatele si Nica Danut pentru inchirierea suprafetei de 20.00 ha pajisti permanente (pasuni),din pasunea aflata in proprietate privata a Comunei Ipatele si initierea procedurii de inchiriere prin atribuire directa a acestei suprafete.
Vizualizare document
70 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 28-02-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 13 din 28.02.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ''Ion Haulica '',pentru luna ianuarie 2023
Vizualizare document
71 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 28-02-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 12 din 28.02.2023 aprobarea situatiilor financiare trimestriale -bilantul contabil ,contul de executie al bugetului local si contul de rezultat patrimonial la data 31.12.2022
Vizualizare document
72 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 28-02-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 11 din 28.03.2023 aprobarea completarii Contractului de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare incheiat intre APAVITAL SA si utilizatorii serviciului.
Vizualizare document
73 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 28-02-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 10 din 28.02.2023 aprobarea bugetului initial pentru anul 2023 pentru activitati finantate integral de menituri proprii al Scolii Gimnaziale Ion Haulica Ipatele
Vizualizare document
74 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 28-02-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 9 din 28.02.2023 modificare organigrama si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comuna Ipatele
Vizualizare document
75 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 09-02-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 8 din 09.02.2023 aprobarea inputernicirii UAT Judetul Iasi -Consiliul Judetean Iasi in vederea depunerii si implementarii ,pentru UAT Comuna Ipatele -Consiliul Local al comunei Ipatele ,a aplicatiei de finantare pentru apelul de proiect "Dotarea cu mobilier ,materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe "finantat prin Programul National de Redresare si Rezilienta -Componenta C15 Educatie
Vizualizare document
76 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 7 din 31.01.2023 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele,judetului Iasi pentru anul 2023
Vizualizare document
77 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 6 din 31.01.2023 aprobarea Caietului de Sarcini privind activitatea de colectare a apelor uzate si a Caietului de Sarcini privind activitatea de epurare a apelor uzate.
Vizualizare document
78 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Horararea nr 5 din 31.01.2023 aprobarea Actului Aditional nr.1la Actul Constitutiv si aprobarea Actului Aditional nr.1 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS ,revizuit 2021
Vizualizare document
79 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 4 din 31.01.2023 modificare si completarea Hotarari Consiliului Local nr 86 din 28.12.2022 privind initierea procedurii de concesionare a suprafetei de 74450 mp teren extravilan situat in satul Ipatele,comuna Ipatele,CF 63884
Vizualizare document
80 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotararea nr 3 din 31.01.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale "Ion Haulica"Ipatele pentru luna decembrie 2022
Vizualizare document
81 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotarare nr 2 din 31.032023 aprobare retele de invatamant preuniversitar la nivelul comunei Ipatele ,pentru anul scolar 2023-2024
Vizualizare document
82 ) Act administrativ normativ / Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 31-01-2023 / Iniţiator: PRIMAR
Obiectul: Hotarare nr 1 din 31.01.2023 aprobarer Plan de actiuni si lucrari in interes local pe anul 2023 ,pentru repatrizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore ,apte de munca din familia beneficiarilor lg 416/2001
Vizualizare document