Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
SIMIONESCU FLORIN si IVANCIU DIANA-DANIELA
Publicatie casatorie Pirlogea Florin-Ionut si Calin Andreea
3.Anunt Publicitate achizitie directa 01.09.2023- Executie lucrari pentru obiectivul: Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public în comuna Ipatele, judetul Iași
3.Anunt Publicitate achizitie directa 01.09.2023-Executie lucrari pentru obiectivul: Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in comuna Ipatele,judetul Iasi
2. Anunt publicitate achizitie directa 10.08.2023 - Executie lucrari pentru obiectivul MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA IPATELE, JUDETUL IASI
1. Anunt publicitate achizitie directa - Executie lucrari pentru obiectivul MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA IPATELE, JUDETUL IASI
Aplicare prevederi OUG 502023 instruirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de garant acordat producatorilor agicoli
Hotararea nr 47 din 22.06.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ''Ion Haulica''Ipatele pentru luna mai 2023
Hotararea nr 46 din 22.06.2023 alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni.
Hotararea nr 45 din 22.06,2023 aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul III -2023
Hotararea nr 44 din 22 din 22.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ipatele pentru anul 2023.
Hotararea nr 43 din 22.06.2023 privind trecerea din domeniul public ,in domeniul privat al comunei Ipatele a unui imobil-teren ,in suprafata de 470mp,situat in satul Bâcu ,comuna Ipatele ,Nr Cadastral 64814,Nr .Carte Funciara 64814.
Hotararea nr 42 din 22.06.2023 revocarea Hotararii Consiliului Local Nr .29 din 28.04.2023 privind transmiterea , fara plata ,in proprietatea Parohiei "Sf Nicolae " Bâcu ,a unui imobil -teren ,situat in satul Bâcu ,comuna Ipatele ,Nr Cadastral 64814,Nr Carte Funciara 64814 Ipatele ,in suprafata de 470mp ,in prezent aflat in proprietatea privata a comunei Ipatele.
Hotararea nr 41 din 22.06.2023 aprobarea depunerii proiectului :""Sprijinirea conectarii populatiei cu venituri mici la retelele de alimentare cu apa si canalizare existente in aria de operare a APAVITAL S.A .
Dispozitia nr 69 din 29.05.2023 convocarea Consiliului Local al comunei Ipatele ,judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 31.05.2023 la sediul Primariei comunei Ipatele.
Dispozitia nr 64 din 18.05.2023 convocarea Consiliului Local al comunei Ipatele ,judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data de 24.05.2023 la sediul Primariei comunei Ipatele.
Dispozitia nr 46 din 19.04.2023convocarea Consiliului local al comunei Ipatele ,judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data 28.04.2023 la sediul Primariei comunei Ipatele.
Dispozitia nr 34 din 20.03.2023 convocarea Consiliului Local al comunei Ipatele in sedinta ordinara pentru data de 30.03.2023 la sediul Primariei Ipatele.
Dispozitia nr 33 din 16.03.2023 convocarea Consiliului Local al comunei Ipatele,judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data 20.03.2023 la sediul Primariei comunei Ipatele.
Dispozitia nr 18 din 17.02.2023 convocarea Consiliului Local al comunei Ipatele,judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data 28.02.2023 la sediul Caminului Cultural Ipatele.
Dispozitia nr 15 din 07.02.2023 convocarea Consiliului Local al comunei Ipatele,judetul Iasi in sedinta extraordinara pentru data de 09.02.2023 la sediul Primariei comunei Ipatele.
Dispozitia nr 11 din 20.01.2023 privind Convocarea Consiliului Local al comunei Ipatele ,judetul Iasi in sedinta ordinara pentru data 31.01.2023 la sediul Caminului Cultural Ipatele.
Hotararea nr 40 din 31.05.2023 aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenti obectivului de investitii ''INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE DRAGUSENI SI IPATELE DIN JUDETUL IASI"
Hotararea nr 39 din 31.05.2023 aprobarea Programului anual al achizitiilor publice aferente proiectului de investitie ''Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Draguseni si Ipatele din Judetul Iasi'' ,derulat de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ipatele- Draguseni pentru anul 2023
Hotararea nr 38 din 31.05.2023 aprobarea cotizatiei anuale datorata de catre U.A.T .COMUNA IPATELE Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ipatele-Draguseni ,respectiv aprobarea cheltuielilor necesare functionarii Asociatiei aferente anului 2023
Hotararea nr 37 din 24.05.2023 aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ''Ion Haulica ''Ipatele ,pentru luna aprilie 2023
Hotararea nr 36 din 24.05.2023 aprobarea participarii Comunei Ipatele in cadrul Programului Fondul pentru Modernizarea -Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum (Ministerul Energiei)cu proiectul de investitii ''Investitii in capacitati noi de procedura a energiei electrice din surse regenerabile in vederea sustinerii consumului propriu pentru Comuna Ipatele ,Judetul Iasi
Hotararea nr 35 din 24.05.2023 includerea teritoriului comunei Ipatele ,Judetul Iasi la parteneriatul LEADER ''Colinele Iasilor " infiintat la nivelul Asociatiei Grupului de Actiune Locala ''Colinele Iasilor"
Hotararea nr 34 din 24.05.2023 revocarea Hotararii Consiliului Local nr 25 din 30.03.2023 privind aprobarea mentinerii comunei Ipatele ,Judetul Iasi la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociatiei Grupului de Actiune Locala "Colinele Iasilor "
Hotararea nr 33 din 09.05.2023 modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr 83 din 14.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obectivul de investitii ''Extinderea retelei de canalizare ,statie de pompare si racord electric in Comuna Ipatele ,Judetul Iasi " in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei ,COMPONENTA 1-Managementul apei.

ANUNTURI AGRICULTURA

Aplicare prevederi OUG 50/2023 instruirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de garant acordat producatorilor agicoli

Documente pdf
Aplicare prevederi OUG 502023 instruirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de garant acordat producatorilor agicoli

Vizualizari: 25
Data creare: 29-06-2023 13:21:58

Statutul Comunei Ipatele

Statutul Comunei Ipatele

Documente pdf
Statutul Comunei Ipatele

Vizualizari: 52
Data creare: 17-03-2023 14:20:42

Raport activitate 2022

Raport activitate 2022

Documente pdf
Raport activitate 2022

Vizualizari: 48
Data creare: 16-03-2023 14:25:51

HOTĂRÂRI

Hotărâri

Vizualizari: 71
Data creare: 15-02-2023 14:36:50

Informatii cu privire la contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului

Comuna Ipatele, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului : „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Ipatele, județul Iași”, Cod SMIS 2014+ 144603, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2- Tehnologia informației și comunicațiilor-TIC, pentru o economie digital competitivă, acțiunea 2.3.3-Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație., doreste sa faca publice urmatoarele informatii cu privire la contractele de achizitie incheiate in cadrul proiectului mai sus mentionat.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă f Citeste mai mult...

Vizualizari: 113
Data creare: 13-09-2022 10:39:50

ANUNTURI ASISTENTA SOCIALA

anunturi

Vizualizari: 158
Data creare: 01-07-2022 10:50:03

Bilanturi contabile 2021

Bilanturi 2021

Vizualizari: 269
Data creare: 05-08-2021 11:40:43

PMSM Ipatele - Construire platforme de gunoi de grajd în Comuna Ipatele, Județul Iași


Consultare publică privind planul de management social și de mediu (PMSM) elaborat pentru proiectul „Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Ipatele, județul Iași"

Persoanele interesate pot transmite observații/propuneri /comentarii, în termen de 10 zile de la publicare:

- În atentia Primariei Ipatele, astfel: transmitere prin postă, fax.0232 228855, email.contact@comunaipatele.ro;

- În atenția Unității de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți", astfel: Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam 10, tel.031 433 4020, fax.0214089540, email:nitrati@mmediu.ro.

Foto
Formularul digital de intrare in Romania

Documente pdf
Planul de Management Social și de Mediu (PMSM) pentru obiectul „Construire platforme de gunoi de grajd în Comuna Ipatele, Județul Iași”
Anunt gestionare reclamatii ,observatii, comentarii sau recomandari privind investitia ”Construire platforme de gunoi de grajd in comuna Ipatele,judetul Iasi”.

Linkuri externe
Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
https://www.youtube.com/watch?v=V8oZSOzproI&feature=emb_logo

Vizualizari: 576
Data creare: 31-07-2020 14:57:17

Contact

Comuna Ipatele
Judeţul Iași

Cod SIRUTA: 97553
Cod poștal: 707265
Telefon: 0232 228.855
Fax: 0232 228.855
Email: contact@comunaipatele.ro
Website: www.comunaipatele.ro

Vizualizari: 588
Data creare: 15-10-2019 17:13:47

Agricultura

Agricultura

Potențialul agricol al comunei Ipatele este determinat de prezența terenului arabil și a terenurilor ocupate de pășuni  și fânețe, care reprezintă premisele care favorizează activitățile bazate pe cultura plantelor și creșterea animalelor.

Conform Atlasului României 2006, ca tip de polarizare a spațiilor agricole, comuna Ipatele se încadrează în tipul 7,  adica „polarizare de tip oraș regional", vizibil în jurul majorității centrelor urbane (efectul centurii de legume și  lactate).

Din suprafață totală de 4672 ha a comunei Ipatele, terenul agricol ocupă o suprafață de 3833 ha, adică 82,04%. Modul de folosire al terenului agricol al comunei la nivelul anului 2012 era Citeste mai mult...

Vizualizari: 492
Data creare: 15-10-2019 16:43:49

Activitățile economice

Activitățile economice

Comuna este localizată într-un spațiu polarizat de orașul Negrești, județul Vaslui. Reședința de județ Iași se află  la o distanță de 63 km.

Distanța mare față de orașele mai apropiate, gradul redus de dezvoltare al orașului Negrești, îngreunează deplasarea  pentru muncă și plasează comuna într-o zonă profund rurală, în care principala activitate economică este agricultura  care a jucat în permanență rol de refugiu economic.

Principalele resurse și totodată premise de dezvoltare economică sunt terenul arabil pentru agricultura.
Ca tip de spațiu rural, conform Atlasului României 2006, comuna Ipatele este caracterizată ca fiind de tipul 1, mai precis, un spațiu rural cu agricultură bazată pe m Citeste mai mult...

Vizualizari: 458
Data creare: 15-10-2019 15:43:09

Legături utile și telefoane instituţii din județul Iași

Listă telefoane utile instituţii:

SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE
0232.219.240
0232.219.241

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR ȘI PODURILOR

0332.411.845
0232.255.960
0232.255.961

E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE
0.800.800.929

E-ON GAZ DISTRIBUȚIE
0.800.800.928

AEROPORTUL INTERNATIONAL
0232.271.590

CFR IAȘI
0232.215.600
0232.242.033
0232.410.636

RATP
0232.267.772
0332.404.713

APA VITAL
0232.969
0232.215.410
0232.215.411
0232.215.412

Vizualizari: 435
Data creare: 15-10-2019 13:30:54

Religie


În comună există 4 biserici ortodoxe, respectiv:

- Biserica de lemn „Sfântul Nicolae" Ipatele
- Biserica „Adormirea Maicii Domnului" Ipatele
- Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril" Cuza-Vodă
- Biserica „Sfântul Nicolae" Bâcu

Dintre acestea, două - Biserica „Sfântul Nicolae" Ipatele, respectiv „Sfântul Nicolae" Bâcu - figurează în Lista Națională a Monumentelor Istorice și de Arhitectură, sub pozițiile 24 B 518, respectiv 24 B 430. Cu toate acestea, potențialul lor turistic nu este valorificat, în lipsa unor trasee turistice tematice la nivelul județului Iași.


Foto
Biserica Adormirea Maicii Domnului

Vizualizari: 461
Data creare: 15-10-2019 13:25:16

Activitate culturală desfășurată în căminul cultural Ipatele - 29 octombrie 2011


În interiorul căminului cultural din satul de centru Ipatele, anul acesta pe 29 octombrie, într-un cadru festiv plin de căldură și emoție s-a organizat comemorarea Profesorului Doctor Ioan D. Hăulică, un fiu al satului ieșean Ipatele.

În cuvântul de deschidere și de evocare a personalității academicianului Ioan Hăulică, fiu de onoare al comunei Ipatele, primarul Costică Postârnac, inginer de profesie, n-a uitat să amintească faptul că vorbește despre un om de o rară modestie, provenit dintr-un loc bogat în istorii, care au fost odinioară, sunt și vor fi în ținuturile de aici, de pe Vilna și Stavnic, din Țara de Jos a Moldovei. De aproape și de departe, pe  oriunde l-au purtat cărările vieții, academicianul nutrea sentimente de dragoste pentru sat Citeste mai mult...

Foto
Momente din viața academicianului Ioan Hăulică

Vizualizari: 529
Data creare: 15-10-2019 12:58:42

Infrastructura de învățământ

În  prezent, la nivelul comunei Ipatele, funcționează o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică, respectiv Școala Generală cu clasele 1·8 Ipatele, care are în subordine alte trei unități școlare fără personalitate juridică:

- Școala Generală cu clasele I-IV Cuza Vodă (inclusiv o sală de grădiniță)
- Școala Generală cu clasele I-VIII Bâcu (inclusiv o sală de grădiniță)
- și Grădinița cu Program Normal Ipatele

Rețeaua de unități de învățământ din localitate a fost restructurată masiv în ultimii ani. Astfel, la începutul anilor 90, în comună existau 4 grădinițe de copii și 4 școli generale, în timp ce în 2000 s-a ajuns la 3 școli și 3 grădinițe, ulterior comasate într-o singură unitate de învă Citeste mai mult...

Foto
Școala Generală cu clasele I-VIII Ipatele, județul Iași

Documente pdf
Infrastura școlară din comuna Ipatele, județul Iași

Vizualizari: 445
Data creare: 15-10-2019 12:26:05

Cultură


Activitatea culturală din comună se rezumă la Biblioteca Comunală Ipatele, și la căminele culturale (Ipatele și Bâcu). Deși dispun de condiții satisfăcătoare, căminele culturale nu găzduiesc decât ocazional evenimente culturale, ele fiind închiriate pentru anumite serbări, banchete, nunți, discotecă, diverse ședințe.

Căminul Cultural din satul Bâcu a fost modernizat, în interiorul acestuia funcționează o sală de calculatoare, fără internet momentan, o sală de ședințe, băi cu acces la toate utilitățile. Sala în care se defășoară diverse activități necesită dotarea cu mobilier și alte accesorii pentru o bună desfășurare a activității culturale viitoare.
                               
În curtea c Citeste mai mult...

Foto
Căminul Cultural din comuna Ipatele, județul Iași

Documente pdf
Cultură

Vizualizari: 507
Data creare: 15-10-2019 11:48:41

Aspecte fiscale, economice, demografice și onomastice în catagrafii

Aspecte fiscale, economice, demografice și onomastice în catagrafii

Primul recensământ în care s-au înregistrat date referitoare și satele actualei comune Ipatele a fost realizat sub ocupație rusească, în anii 1772-1773, iar textul păstrat este în limba rusa. Nu apar în acest recensământ Alexești, Chiujdești, Halița și Petrești. La valea lui Ipati, sat răzășesc, sunt înregistrați 18 liuzi (capi de familie=gospodării), o vaduvă, cei doi preoti, un răzeș, un mazil și scutiții.

Recensamantul efectuat în vara anului 1774 este prima catagrafie care înregistrează nominal locuitorii satelor, grupați pe categorii fiscale și profesionale. Informațiile privesc doar satele Borăști și Valea lui Ipati.
< Citeste mai mult...

Vizualizari: 892
Data creare: 15-10-2019 07:53:45

Despre comuna Ipatele, comuna Iași

2. Încadrarea în contextul temporal

Schimbări administrative

Începând din secolul al XV- lea, când apar primele atestări ale satelor care sunt astăzi în comuna Ipatele și până în anul 1950 așezările de pe Valea Vilnei (Velnei) și Șendrenii (Bacul) care au fost parte din fostul ținut al Vasluiului. Din 1968 comuna Ipatele depinde de administrația ieșeană. Inițial, între 1864-1871, comuna Ipatele era formată din satele: Ipatele, Slobozia-Mogoșești și Șendreni. Comuna a fost desființată de câteva ori între 1875-1887, 1906-1908 si 1929-1931. Componența actuală a comunei datează din anul 1954, cu excepția unei singure modificări, din anul 1963, când Slobozia nu mai este considerat sat aparte, fiind înglobat în satul Ipatele. În anii Citeste mai mult...

Vizualizari: 1329
Data creare: 15-10-2019 07:50:20

Despre comuna Ipatele, comuna Iași

Încadrarea în contextul geografic
 
În vechime, satul Ipatele s-a numit Mogoșești și a făcut parte din Ținutul Vaslui. Prima atestare documentară datează din jurul anului 1400. Nu există date precise cu privire la existența aici a unui lăcaș de cult, dar acesta trebuie să fi existat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, din moment ce la anul 1774 erau doi preoți și doi diaconi în satul Valea lui Ipati.

Biserica de lemn din Ipatele a fost construită în anul 1805 de către răzeșii din localitate, în cimitirul aflat la baza dealului de la marginea satului.  

Obiectele geografice cele mai importante pentru geografie și toponimie sunt râurile și pâraiele. Ele au și numele cele mai vechi, care au apărut cu mult înaintea atestă Citeste mai mult...

Foto
Comuna Ipatele, județul Iași

Vizualizari: 998
Data creare: 15-10-2019 07:45:33

Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale au Citeste mai mult...

Vizualizari: 396
Data creare: 12-10-2019 23:02:24

Buletin informativ


Buletin informativ


a) Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei Comunei Ipatele:

Constituţia României;

Legea 215/2001 - republicată privind administraţia publică locală;

Legea 195/2006 Legea - cadru a descentralizării;

Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ;

Legea 51/2006 - republicată privind serviciile comunitare de utilităţi publice;

Legea 188/1999 - republicată privind statutul funcţionarilor publici;

Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

Legea 53/2003 - Codul Muncii;

Legea 544/2001 privind liberul Citeste mai mult...

Foto
ACORDAREA DE PACHETE CU PRODUSE DE IGIENA IN CADRUL POAD 2018-2020

Documente pdf
Dispozitia nr. 111/13.08.2020,privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral in vederea bunei desfasurari a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020.
Dispozitia nr. 134/09.09.2020 privind aducerea la cunostința publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare organizate in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile publice locale din anul 2020.
Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral de pe raza comunei Ipatele pentru alegerile pentru SENAT si CAMERA DEPUTATILOR
Dispozitie privind aducerea la cunostinta publica a delimitarii si numerotarii sectiilor de votare privind alegerile pentru SENAT si CAMERA DEPUTATILOR
LOCURI DE MUNCA VACANTE - AJOFM IASI

Linkuri externe
Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
https://www.youtube.com/watch?v=V8oZSOzproI&feature=emb_logo

Vizualizari: 469
Data creare: 12-10-2019 22:57:01

Serviciul situatii de urgenta - atributii de baza

Departamentul "Serviciul Situatii de urgenta" isi desfasoara activitatea in sediul Primariei Comunei Ipatele. Acesta este subordonat directorului Directiei de Administrare si Primarului Comunei Ipatele.

Misiunea si scopul compartimentului de munca:

1. Serviciul Situatii de urgenta are ca misiune de baza:
1. Preintampinarea, reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora;
2. Scopul activitatii il reprezinta protectia populatiei, mediului si a bunurilor si valorilor;
3. Misiunea si scopul se indeplinesc prin activitatea de prevenire;
4. Formele activitatii de prevenire sunt: controlul, verificarea si informarea preventiva a populatiei.

Atributiile compartimentului de Citeste mai mult...

Vizualizari: 446
Data creare: 12-10-2019 22:45:46

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

Pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism se completeaza și se depune la emitent o cerere-tip insotita de certificatul de urbanism emis, in original.

Odata cu depunerea cererii de prelungire a valabilitatii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitarii taxei de prelungire a acesteia.

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 477
Data creare: 12-10-2019 22:40:19

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Certificatul de urbanism se va elibera in baza unei cereri care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat și elementele care definesc scopul solicitarii. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Vizualizari: 463
Data creare: 12-10-2019 22:35:21

Documentele necesare emiterii Certificatului de Urbanism

Pentru emiterea Certificatului de Urbanism, solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

1. Cerere tip (formularul -model F.1.);
2. Planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000;
3. Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism ( in copie)

Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 și 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism (CU) se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni și doar o singura data.

Vizualizari: 413
Data creare: 12-10-2019 22:33:18

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire va stabili o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic.

Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

In situatia in care in timpul executiei lucra Citeste mai mult...

Documente pdf
Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 440
Data creare: 12-10-2019 22:30:45

Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor și comunelor pentru executarea lucrarilor.

Pentru emiterea Autorizatiei de Construire este necesar sa se completeze și sa se depuna la emitent o cerere-tip, dupa modelul atasat.

Documente pdf
Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire

Vizualizari: 469
Data creare: 12-10-2019 22:28:14

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Construire

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor și comunelor pentru executarea lucrarilor.

Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la administratia publica locala, care va cuprinde:

-Cerere tip ;
-Copie dupa titlu asupra imobilului ;
-Copie certificat de urbanism ;
-Documentatia tehnica - D.T.(in doua exemplare) ;
Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism ;
- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului ;
- Dovada privind achitarea taxelor legale Citeste mai mult...

Vizualizari: 452
Data creare: 12-10-2019 22:27:10

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente:

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 419
Data creare: 12-10-2019 22:22:46

Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001

În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 410
Data creare: 12-10-2019 22:19:18

Responsabil pentru aplicarea Legii 544/2001

Persoana responsabila pentru aplicarea Legii 544/2001 in cadrul institutiei noastre.

Vizualizari: 404
Data creare: 12-10-2019 22:18:00

Detalii referitoare la Autorizația de Construire

Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea prevederilor legale, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și functionarea constructiilor.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, autorizatia de construire se elibereaza in baza unei cereri a solicitantului pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum și a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia lucrarilor care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora;

b) lucrari Citeste mai mult...

Vizualizari: 474
Data creare: 12-10-2019 15:33:46

Detalii referitoare la Certificatul de Urbanism

In vederea autorizarii lucrarilor de constructie, una dintre etape este obtinerea Certificatului de urbanism, act de informare emis de administratia publica locala.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Certificatul urbanism este actul de informare emis de administratia publica locala (presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor sau comunelor) prin care:

- face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și constructiilor existente la data solicitarii;

- stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul Citeste mai mult...

Vizualizari: 489
Data creare: 12-10-2019 15:30:08

Legea achizițiilor publice

Legea achizițiilor publice

Documente pdf
Legea Achizitiilor Publice (publicata in data de 21 07 2015)

Vizualizari: 424
Data creare: 12-10-2019 15:28:03

HG 449/2016 din 22 iunie 2016 ref. la concediul și indemizatia de creștere a copilului

In temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. IV din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, Guvernul a adoptat o noua hotarare (HOTĂRÂREA Nr. 449/2016 in data de 22 iunie 2016) prin care se modifica și completeaza Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.

Va invitam sa analizati continutul acesteia pentru a afla in ce conditii persoana îndreptățită poate intra in posesia acestei indemnizatii. De asemenea veti gasi atasate Cereri t Citeste mai mult...

Documente pdf
HOTĂRÂRE Nr. 449 2016 din 22 iunie 2016 referitoare la concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului
Cerere pentru prelungirea sau reluarea concediului de crestere a copilului si plata imdenizatiei lunare
Optiunea 1-1an
Optiunea 2- 2ani
OrdMMuncii1099_prel_rel_ICC_iun16
Tab aplic norme cic_28iun16

Vizualizari: 511
Data creare: 12-10-2019 15:05:09

Despre comuna Ipatele, comuna Iași

Comuna Ipatele, județul IașiPrima atestare documentară datează din jurul anului 1400. Nu există date precise cu privire la existența aici a unui lăcaș de cult, dar acesta trebuie să fi existat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.