Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

Registrul cu hotarari

2022 |
1 ) Nr. înregistrare: 95 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Comuna Ipatele,judetul Iasi si Compania Nationala Posta Romana SA.-OJ.P.Iasi pentru o suprafata de 13,5 mp.(1 incapere)

Vizualizare document
2 ) Nr. înregistrare: 94 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Utilizarea domeniului public pentru executarea lucrarii ”Inlocuire conducta de aductiune apa potabila in comuna Tibanesti -Comuna Ipatele, judetul Iasi

Vizualizare document
3 ) Nr. înregistrare: 93 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele pe anul 2022

Vizualizare document
4 ) Nr. înregistrare: 92 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea ajustării pretului pentru apa industriala pentru intreaga arie de operare a APAVITAL SA.

Vizualizare document
5 ) Nr. înregistrare: 91 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Infiintarea serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapân si aprobarea delegarii acestuia prin contract de concesiune

Vizualizare document
6 ) Nr. înregistrare: 90 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni

Vizualizare document
7 ) Nr. înregistrare: 89 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea graficului de sedinte pe trimestrul I 2023

Vizualizare document
8 ) Nr. înregistrare: 88 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Insusirea contractelor de servicii incheiate in vederea implementarii proiectului denumit Reabilitarea si moderniarea drumurilor afectate de calamitati in Comuna Ipatele,judetul Iasi,finantat prin Planul National de investitii Anghel Saligny

Vizualizare document
9 ) Nr. înregistrare: 87 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Insusirea contractelor de servicii incheiate in vederea implementarii proiectului denumit Dotare spatii de joacă in Comuna Ipatele,judetul Iasi,in cadrul masurii M7-Dezvoltare locala in zonele rurale-Strategia de Dezvoltare locală a Grupului de Actiune locală-Colinele Iasilor.

Vizualizare document
10 ) Nr. înregistrare: 86 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Initierea procedurii de concesionare a suprafetei de 74.450 mp.teren extravilan situat in satul Ipatele,comuna Ipatele, CF.63884.

Vizualizare document
11 ) Nr. înregistrare: 85 / Data iniţiere: 28-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Ion Haulica Ipatelepentru luna noiembrie 2022

Vizualizare document
12 ) Nr. înregistrare: 84 / Data iniţiere: 14-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheluieli al Comunei Ipatele,judetul Iasi, pentru anul 2022

Vizualizare document
13 ) Nr. înregistrare: 83 / Data iniţiere: 14-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Extindere retea de canalizarea ,statie de popmare și racord electric in Comuna Ipatele,judetul Iasi in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta a României, Componenta I -Managementul apei.

Vizualizare document
14 ) Nr. înregistrare: 82 / Data iniţiere: 14-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea analizei situatiei la nivel local pentru proiectul Extindere retea de canalizare statie de pompare si racord electric in comuna Ipatele,judetul Iasi în cadrul Planului National de Redresare si reziliere al Romaniei -Componenta 1 Managementul 1 și Investitia II-Colectarea apelor uzate in aglomerările mai mici de 2000 l.e.care impiedică atingerea unei stari bune a corpurilor de apă si/sau afectează arii naturale protejate

Vizualizare document
15 ) Nr. înregistrare: 81 / Data iniţiere: 14-12-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Implementarea proiectului ”Extindere retea de canalizare statii de pompare si racord electric în Comuna Ipatele,judetul Iasi ,în cadrul Planului National de Redresare si rezilienta al Romaniei, Componenta 1-Managementul Apei.

Vizualizare document
16 ) Nr. înregistrare: 80 / Data iniţiere: 29-11-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Clarificarea, introducerea in domeniul public si declararea ca bunuri publice de interes local a unui drum vicinal identificat in teritoriul administrativ al Comunei Ipatele,judetul Iasi

Vizualizare document
17 ) Nr. înregistrare: 79 / Data iniţiere: 29-11-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele, pe anul 2022

Vizualizare document
18 ) Nr. înregistrare: 78 / Data iniţiere: 29-11-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Ion Haulica Ipatele pentru luna octombrie 2022

Vizualizare document
19 ) Nr. înregistrare: 77 / Data iniţiere: 29-11-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Modificarea si completarea HCL.nr.62/23.09.2022 privind aprobarea documentatiei de avizare al lucrarilor de investitie ,a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea si modernizarea drumurilor afectate de calamitati in comuna Ipatele,judetul Iasi”,aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii -Anghel Saligny precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea

Vizualizare document
20 ) Nr. înregistrare: 76 / Data iniţiere: 29-11-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea situațiilor financiare trimestriale -bilantul contabil ,cont de executie al bugetului local si contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2022

Vizualizare document
21 ) Nr. înregistrare: 75 / Data iniţiere: 29-11-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea protocolului de colaborare intre Ministrul Muncii si Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritoriala Ipatele,judetul Iasi,având ca obiect asigurarea colaborării interstitutionale a MMSS cu UAT Ipatele in cadrul proiectului HUB de servicii” MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963

Vizualizare document
22 ) Nr. înregistrare: 53 / Data iniţiere: 13-07-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea devizului general privind obiectivul de investitie ”Reabilitarea si extindererea Scolii Gimnaziale Ion Haulica Ipatele-structura scoalară primară Cuza-Voda, sat Cuza-Voda, comuna Ipatele,judetul Iasi,in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare”

Vizualizare document
23 ) Nr. înregistrare: 39 / Data iniţiere: 31-05-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Ion Haulica Ipatele,pentru luna aprilie 2022

Vizualizare document
24 ) Nr. înregistrare: 34 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferent proiectului de invetiie Infiintare retea de distributie gaze naturale în Comuna Draguseni și Ipatele, din judetul Iasi

Vizualizare document
25 ) Nr. înregistrare: 12 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie (DALI)pentru obiectivul de investitie Construire sală de prăznuire și centru administrativ parohial la Parohia Cuza-Voda, comuna Ipatele,judetul Iasi,în vederea depunerii documentatiei necesare la CNI.

Vizualizare document
26 ) Nr. înregistrare: 74 / Data iniţiere: 09-11-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele pentru anul 2022

Vizualizare document
27 ) Nr. înregistrare: 73 / Data iniţiere: 31-10-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Implicarea Comunei Ipatele,judetul Iasi in proiectul denumit ”Dotare parc și zone de receere în Comuna Ipatele,judetul Iasi” în cadrul masurii M7-”Dezvoltare locala în zonele rurale ”-Strategia de Dezvoltare locală a Grupului de Actiune locală ”Colinele Iasilor”

Vizualizare document
28 ) Nr. înregistrare: 72 / Data iniţiere: 31-10-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Clasificarea unor drumuri de exploatare , aflate in domeniul public al comunei Ipatele,judetul Iași, in drumuri vicinale .

Vizualizare document
29 ) Nr. înregistrare: 71 / Data iniţiere: 31-10-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ”Ion Haulica”Ipatele,pentru luna septembrie 2022

Vizualizare document
30 ) Nr. înregistrare: 70 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Vizualizare document
31 ) Nr. înregistrare: 69 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni.

Vizualizare document
32 ) Nr. înregistrare: 68 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea graficului de sedinte pe trimestrul IV-2022

Vizualizare document
33 ) Nr. înregistrare: 67 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intarziere si penalitatilor aferente impozitelor si taxelor locale ,chiriilor,redeventelor si a altor obligatii la bugetul local datorate de către contribuabili, persoane fizice de pe raza Unitatii Administrativ Teritoariale Comuna Ipatele, pentru anul 2022

Vizualizare document
34 ) Nr. înregistrare: 66 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele,pe anul 2022

Vizualizare document
35 ) Nr. înregistrare: 65 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Ipatele in Comisia de evaluare si asigurare a calitatii educatiei in cadrul Scolii Gimnazilae”Ion Haulica ”Ipatele.

Vizualizare document
36 ) Nr. înregistrare: 64 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Desemnarea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de administratie al Scolii Gimnazile ”Ion Haulica ”Ipatele .

Vizualizare document
37 ) Nr. înregistrare: 63 / Data iniţiere: 30-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ”Ion Haulica”Ipatele, pentru lunile iunie,iulie si august 2022.

Vizualizare document
38 ) Nr. înregistrare: 62 / Data iniţiere: 23-09-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obietivul de investitie ”Reabilitarea si modernizareadrumurilor afectate de calamitati in comuna Ipatele,judetul Iasi ”,aprobat pentru finantate prin Programul National de investitii ”Anghel Saligny”precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Vizualizare document
39 ) Nr. înregistrare: 61 / Data iniţiere: 31-08-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Desemnarea reprezentantului Consiliului local Ipatele ca membru in Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiei de director la Scoala Gimnaziala ”Ion Haulica ”Ipatele

Vizualizare document
40 ) Nr. înregistrare: 60 / Data iniţiere: 31-08-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea situatiilor financiare trimestriale -bilantul contabil,cont de executie al bugetului local si contul de rezultat patrimonial la data de 30.06.2022.

Vizualizare document
41 ) Nr. înregistrare: 59 / Data iniţiere: 31-08-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea intocmirii docuemntatiei de avizare a lucrarilor de investitie(DALI) pentru obiectivul de investitie ”Reabilitarea si modernizarea drumurilor afectate de calamitati in anul 2022 in Comuna Ipaele,judetul Iasi”, in vederea depunerii documentatiei necesare la CNI.

Vizualizare document
42 ) Nr. înregistrare: 58 / Data iniţiere: 31-08-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile aflate in proprietate publică/privata a Comunei Ipatele,jdetul Iasi

Vizualizare document
43 ) Nr. înregistrare: 57 / Data iniţiere: 31-08-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea scoaterii in functiune si a demolarii totale a Caminului Cultural vechi din localitatea Ipatele,aflat in inventarul domeniului privat al Comunei Ipatele.

Vizualizare document
44 ) Nr. înregistrare: 56 / Data iniţiere: 31-08-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Ipatele

Vizualizare document
45 ) Nr. înregistrare: 55 / Data iniţiere: 29-07-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele pentru anul 2022

Vizualizare document
46 ) Nr. înregistrare: 54 / Data iniţiere: 13-07-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea Devizului general actualizat 2022,privind obiectivul de investitie ”Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Ion Haulica Ipatele, structura Scoala generala Bicu, sat Bicu, comuna Ipatele,judetul Iasi, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.

Vizualizare document
47 ) Nr. înregistrare: 52 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea stadiului de fundamentare a deciziei de concesionare conform cu Ghidul Solicitantului si aplicatia de finantare a serviciului de utilitate publica de distribuire a gazelor naturale a UAT Ipatele, judetul Iasi.

Vizualizare document
48 ) Nr. înregistrare: 51 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea initierii achizitiei publice”Serivicii de proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul ”Infiintare retea de distributie gaze naturale în comuna Draguseni si comuna Ipatele din judetul Iasi”

Vizualizare document
49 ) Nr. înregistrare: 50 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea initierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in Comuna Ipatele,judetul Iasi și imputernicirea conform art. 1,alin.4 din HG. nr. 209/2019 a UAT Comuna Draguseni, judetul Iasi, să faca demersurile necesare in vederea concesionarii serviciului de utilitate publica si distributie a gazelor naturale .

Vizualizare document
50 ) Nr. înregistrare: 49 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Acordului de parteneriat in vederea realizarii in comun a proiectului de investitie ”Infiintare retea de distributie gaze naturale in comunele Draguseni si Ipatele din judetul Iasi”

Vizualizare document
51 ) Nr. înregistrare: 48 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Modificarea Statului si al Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ipatele-Draguseni

Vizualizare document
52 ) Nr. înregistrare: 47 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele pe anul 2022

Vizualizare document
53 ) Nr. înregistrare: 46 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ”Ion Haulica ”Ipatele, pentru lunile mai si iunie 2022

Vizualizare document
54 ) Nr. înregistrare: 45 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea graficului de sedinta a Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul III-2022

Vizualizare document
55 ) Nr. înregistrare: 44 / Data iniţiere: 27-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni

Vizualizare document
56 ) Nr. înregistrare: 43 / Data iniţiere: 08-06-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Completarea HCL. nr.23/08.03.2022 privind implicarea Comunei ipatele,judetul Iasi ,în proiectul denumit ”Dotare spatiu de joaca in comuna Ipatele, judetul Iasi” în cadrul Masura 7-Dezvoltare locale în zonele rurale -Strategii de dezvoltare locală al Grupului de Actiune Locală ”Colinele Iasilor ”

Vizualizare document
57 ) Nr. înregistrare: 42 / Data iniţiere: 31-05-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele pentru anul 2022

Vizualizare document
58 ) Nr. înregistrare: 41 / Data iniţiere: 31-05-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Neasumarea responsabilitatii de către UAT Ipatele a organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor -cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României, și a contractelor/acordurilor -cadru, de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative ,pentru anul scolar 2022-2023

Vizualizare document
59 ) Nr. înregistrare: 40 / Data iniţiere: 31-05-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Modificarea si completarea organigramei si a statului de functii a aparatului de specialitate a primarului Comuna Ipatele

Vizualizare document
60 ) Nr. înregistrare: 38 / Data iniţiere: 13-05-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea proiectului ,al cheltuielilor aferente proiectului si a depunerii proiectului”Achizitia unui sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public și a unui sistem inteligent de management local Comuna Ipatele, judetul Iasi, in cadrul Planului National de Redresare si rezilienta a Romaniei, Componenta 10-Fondul local

Vizualizare document
61 ) Nr. înregistrare: 37 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ”Ion Haulica ” Ipatele ,pentru luna martie 2022

Vizualizare document
62 ) Nr. înregistrare: 36 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Insusirea modificărilor din Actul Aditional nr. 1 la Contractul de inchiriere păsune nr. 9/19.04.2019

Vizualizare document
63 ) Nr. înregistrare: 35 / Data iniţiere: 28-04-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea Programului de masuri pentru buna gospodarire,intretinere si infrumusetare a Comunei Ipatele, pentru anul 2022

Vizualizare document
64 ) Nr. înregistrare: 33 / Data iniţiere: 15-04-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea acordului de parteneriat in vederea realizarii in comun a proiectului de investitie ”Infiintare retea de distributie gaze naturale in comunele Draguseni si Ipatele din judetul Iasi”

Vizualizare document
65 ) Nr. înregistrare: 32 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Modificarea HCL. nr. 39/30.07.2021 privind predarea catre MLPDA prin CNI a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executării obicetivului de investitie ”Sala de sport ,sat Ipatele, comuna Ipatele,judetul Iasi”

Vizualizare document
66 ) Nr. înregistrare: 31 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Modificarea art.3 si art.4 din HCL. nr.24/08.03.2022 privind predarea către MLPDA prin CNI a amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie ”Lucrari in prima urgenta de reabilitare si consolidare a infrastructurii rutiere afectate de fenomenele meteo din Comuna Ipatele,judetul Iasi

Vizualizare document
67 ) Nr. înregistrare: 30 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea bugetului initial pentru anul 2022 pentru activitati finantate integral din venituri proprii al Scolii Gimnaziale ”Ion Haulica”Ipatele

Vizualizare document
68 ) Nr. înregistrare: 29 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Atribuirea in folosinta gratuita de catre Parohia ”Sf.Nicolae” Bicu, a unui imobil,proprietate publică a Comunei Ipate,identificat prin nr.cadastral 64814 si nr. CF. 64814

Vizualizare document
69 ) Nr. înregistrare: 28 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ”Ion Haulica” Ipatele pentru luna februarie 2022

Vizualizare document
70 ) Nr. înregistrare: 27 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea graficului de sedinta al Consiliului Local Ipatele pentru trimestrul II. 2022

Vizualizare document
71 ) Nr. înregistrare: 26 / Data iniţiere: 31-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de trei luni

Vizualizare document
72 ) Nr. înregistrare: 25 / Data iniţiere: 08-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție : Lucrari in prima urgenta de reabilitare si consolidare a infrastructurii rutiere afectate de fenomene meteo in comuna Ipatele,judetul iasi

Vizualizare document
73 ) Nr. înregistrare: 24 / Data iniţiere: 08-04-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Predarea catre MLPDA prin CNIa amplasamentelor si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitie” Lucrari in prima urgenta de reabilitare si consolidare a infrastructurii rutiere afectate de fenomenele meteo in Comuna Ipatele,judetul Iasi.”

Vizualizare document
74 ) Nr. înregistrare: 23 / Data iniţiere: 08-03-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Implicarea Comunei Ipatele, judetul Iasi în proiectul denumit ”Dotare spatii de joaca din Comuna Ipatele,judetul Iasi in cadrul masurii M7-Dezvoltare locală în zonele rurale-Strategia de Dezvoltare locală a grupului de Actiune locală ”Colinele Iasilor”

Vizualizare document
75 ) Nr. înregistrare: 22 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea protocolului privind realizarea lucrarilor de sistematizare si transport deponi rezultate din decolmatarea cursurilor de apa Velna și Velnisoara ,Comuna Ipatele,judetul Iasi

Vizualizare document
76 ) Nr. înregistrare: 21 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale ”Ion Haulica ” Ipatele,pentru luna ianuarie 2022

Vizualizare document
77 ) Nr. înregistrare: 20 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli al Comunei Ipatele pentru consumul de carburanti si cheltuielile de protocol

Vizualizare document
78 ) Nr. înregistrare: 19 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice ,religioase, sportive,sociale si educative care se desfăsoara in Comuna Ipatele in anul 2022

Vizualizare document
79 ) Nr. înregistrare: 18 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Validarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea in aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte,proprietate personală, republicată cu modificarile ulterioare aflate in domeniul privat al Comunei Ipatele,judetul Iasi

Vizualizare document
80 ) Nr. înregistrare: 17 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii în folosinta gratuita la cerere tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani a unei suprafete de teren ,maxim 1000 mp. din terenurile aflate in proprietatea privata a Comunei Ipatele pentru construirea unei locuinte proprietate personala in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală ,republicată, cu modificarile ulterioare

Vizualizare document
81 ) Nr. înregistrare: 16 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie (DALI) pentru obiectivul de investitii Consolidare si modernizare drumuri,poduri și podete afectate de calamitati in Comuna Ipatele,judetul Iasi,in vederea depunerii documentatiei necesare la CNI

Vizualizare document
82 ) Nr. înregistrare: 15 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie (DALI) pentru obiectivul de investitii Refacere si modernizare drumuri afectate de calamitati din Comuna Ipatele,judetul Iasi,in vederea depunerii documentatiei necesare la CNI

Vizualizare document
83 ) Nr. înregistrare: 14 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie (DALI) pentru obiectivul de investitii Construire podet pe DS.595 din Comuna Ipatele,judetul Iasi,in vederea depunerii documentatiei necesare la CNI

Vizualizare document
84 ) Nr. înregistrare: 13 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea intocmirii Documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii(DALI)pentru obiectivul de investitii(Construire sală de praznuire si centru administrativ parohial al Parohiei Ipatele, comuna Ipatele,judetul Iasi, in vederea depunerii documentatiei necesare la CNI.

Vizualizare document
85 ) Nr. înregistrare: 11 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea situatiilor financiare trimestriale-bilantul contabil,contul de executie al bugetului local si contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2021

Vizualizare document
86 ) Nr. înregistrare: 10 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea intocmirii documentatiei de avizare a lucrarilor de investitii (DALI)pentru obiectivul de investitie Constructie terenuri de sport in satele Ipatele și Cuza-Voda,comuna Ipatele,judetul Iasi

Vizualizare document
87 ) Nr. înregistrare: 9 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Completarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele,judetul Iasi pentru anul 2022 cu sumele repartizate pentu finantarea unitatilor de invatamant

Vizualizare document
88 ) Nr. înregistrare: 8 / Data iniţiere: 28-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Ipatele

Vizualizare document
89 ) Nr. înregistrare: 7 / Data iniţiere: 16-02-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Ipatele,judetul Iasi pe anul 2022

Vizualizare document
90 ) Nr. înregistrare: 6 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Atribuirea de catre UAT Ipatele unui drept de superficie proprietarului constructiei Parohiei satului Bicu pe imobilul indicat prin nr. cadastral 64814 si nr. CF. 64841

Vizualizare document
91 ) Nr. înregistrare: 5 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Acordarea dreptului UAT Scheia, judetul Iasi de a a executa lucrari de constructie pe domeniul public al comuneimIpatele,judetul Iasi, în vederea realizarii obiectivului de investitie Modificare proiect autorizat conform AC.nr.122/14.08.2019(Înfiintare sisteme de alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare insatele Scheia si Satul-Nou,judetul Iasi) în timpul executării lucrărilor de constructie.

Vizualizare document
92 ) Nr. înregistrare: 4 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Completarea strategiei de dezvoltare locală 2011-2030 a Comunei Ipatele, aprobata prin HCL. nr.52/29.11.2011.

Vizualizare document
93 ) Nr. înregistrare: 3 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea retelei scolare de invatamant preuniversitar la nivelul Comunei Ipatele pentru anul scolar 2022-2023

Vizualizare document
94 ) Nr. înregistrare: 2 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea planului de paza al obiectivelor, bunurilor,valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2022.

Vizualizare document
95 ) Nr. înregistrare: 1 / Data iniţiere: 31-01-2022 / Iniţiator: PRIMARUL COMUNEI IPATELE

Obiectul: Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore, apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare.

Vizualizare document

Despre comuna Ipatele, comuna Iași

Comuna Ipatele, județul IașiPrima atestare documentară datează din jurul anului 1400. Nu există date precise cu privire la existența aici a unui lăcaș de cult, dar acesta trebuie să fi existat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.